Kontaktperson

Alle landets kommuner oppfordres til å oppnevne en kontaktperson for Drømmestipendet.  Kontaktpersonen blir kontakten inn mot stipendordningen, og har en rolle i forbindelse med nominasjonsprosessen og eventuelle utdelinger.

De kommunale kulturskolene – ved en leder eller lærer – er erfaringsmessig velegnet til å ha ansvaret for en slik oppgave. Men den enkelte kommune vurderer selv hvordan den ønsker å løse dette.

Kontaktpersonens viktigste oppgave er å gjennomføre kommunens nominasjonsprosess. I denne prosessen velger kommunen hvilke søknader de ønsker å nominere videre til juryering.

Kontaktpersonen oppfordres til å involvere fagpersoner og politikere fra kommunen i nominasjonsprosessen.

Søkere får automatisk beskjed om utfallet av nominasjonsprosessen.

Søknader som sendes videre til juryering, blir automatisk publisert/offentliggjort på www.drommestipendet.no.

Dersom kommunen får stipendtildeling, får kontaktpersonen en viktig rolle med tilrettelegging og gjennomføring av det lokale utdelingsarrangementet, i samarbeid med Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd.

Veiledning og mer informasjon om dette finner du når du logger inn i søknadsportalen.

Tips