Disse 100 får Drømmestipendet 2009

For å se mottakerlista: klikk Les mer. Deretter klikker du vedlegget nederst.

Disse 100 får Drømmestipendet 2009


Ønsker du mer informasjon om en eller flere av mottakerne?

Velg Oppfylte drømmer i menyen til venstre, velg 2009 i årstallsfeltet og søk etter eget ønske.

På bildet ser vi elgitarkameratene Øystein Wangen (t.h.) og Frode Alnæs i tett samspill. Wangen fra Tynset er mottaker av Drømmestipendet 2009, Alnæs fra Kristiansund er juryleder for Drømmestipendet 2009.