Drømmestipendet 2022: 400 nominerte presenteres

TRONDHEIM: Nå kan 400 unge kulturutøvere smile litt ekstra blidt og bredt og stolt konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2022. Her kan du lese om hvem de er, og se og høre hva de gjør, kan og drømmer om som kulturutøvere.


De 400 er unge kunst- og kulturutøvere med rikelig av både drømmer, ambisjoner, pågangsmot og talent. Sammen utgjør de det gjeve, gode, flotte selskapet «De drømmestipendnominerte 2022».

Bli kjent med de nominerte til Drømmestipendet 2022

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for de som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de blir valgt som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

De nominerte ungdommene blir utvilsomt sett i sine lokalsamfunn. De blir også synliggjort nasjonalt, og de får viktig anerkjennelse for sin kulturaktivitet.

Juryarbeid i februar – utdelinger i mai og juni

I løpet av februar skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 30 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2022.

Mandag 21. februar kl. 12.00 offentliggjøres det på drommestipendet.no hvilke unge kunst- og kulturutøvere som tildeles stipend. Utdelingene finner normalt sted i løpet av mai og juni. De 50 utdelingene skal også helst innebære at stipendmottakerne gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i kommunen som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

Tekst: Egil Hofsli   Foto: Brooke Cagle/Unsplash    (Utlagt: 19. januar 2022, oppdatert 10. februar 2022)