Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Frøydis Rui-Rahman

BRØNNØYA: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Frøydis Rui-Rahman. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Frøydis Rui-Rahman skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien teater.

Mer om Frøydis Rui-Rahman

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: Morten Flaten

(Utlagt: 3. des. 2018)