Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Hilde Roald Bern

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Hilde Roald Bern. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Hilde Roald Bern skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien teater.

Mer om Hilde Roald Bern

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 17. des. 2018)