Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Monika Holst-Olsen

ALTA/OSLO: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Monika Holst-Olsen. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Monika Holst-Olsen skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Monika Holst-Olsen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 5. des. 2018)