Drømmestipendjuryen 2022 presenteres – dagens medlem: Camilla Tellefsen

OSLO: Drømmestipendjuryen 2022 tar form. Juryleder er Trygve Skaug. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no i første del av søknadsperioden, som varer til 2. desember 2021. I dag presenteres Camilla Tellefsen.


Camilla Tellefsen skal i 2022 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien dans.

Mer om Camilla Tellefsen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: Trine Sirnes

(Utlagt: 5. oktober 2021)