Drømmestipendjuryen 2022 presenteres – dagens medlem: Cathrine Hovdahl Vik

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2022 tar form. Juryleder er Trygve Skaug. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 2. desember 2021. I dag presenteres Cathrine Hovdahl Vik, kurator og kunstnerisk leder ved Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K). Hun skal juryere kategorien visuell kunst.


Cathrine Hovdahl Vik skal i 2022 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien visuell kunst.

Mer om Cathrine Hovdahl Vik

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 19. oktober 2021)