Drømmestipendjuryen 2022 presenteres – dagens medlem: Ingrid Forthun

OSLO: Drømmestipendjuryen 2022 tar form. Juryleder er Trygve Skaug. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 2. desember 2021. Ingrid Forthun skal i 2022 delta i Drømmestipendet jury. Den svært drevne regissøren er medlem i  fagjuryen for teater.


Ingrid Forthun skal i 2022 delta i Drømmestipendets fagjury for teater.

Mer om Ingrid Forthun

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 12. oktober 2021)