Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Cathrine Hovdahl Vik

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Cathrine Hovdahl Vik, kunstnerisk leder ved innovative Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K). Hun skal juryere kategorien visuell kunst.


Cathrine Hovdahl Vik skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien visuelle kunst.

Mer om Cathrine Hovdahl Vik

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 27. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023