Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Egil Hofsli

MELHUS: Ikke mindre enn 12,5 millioner kroner har Egil Hofsli – som medlem av elleve drømmestipendjuryer – vært med og delt ut til 950 ungdommer. I 2023 får han igjen tillit som leder av deljuryen som vurderer søkernes drømmer. Til daglig er Egil Hofsli kommunikasjonssjef i Norsk kulturskoleråd. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022.


Egil Hofsli skal i 2023 delta i Drømmestipendets drømjury.

Mer om Egil Hofsli

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 11. oktober 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023