Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Hanna Paulsberg

RYGGE: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Hanna Paulsberg, som av flere omtales som en av den nyere jazzgenerasjonens store stilbærere. Hun skal juryere kategorien musikk.


Hanna Paulsberg skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Hanna Paulsberg

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: Anne Valeur

(Utlagt: 23. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023