Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Jens Jeffry Trinidad

OSLO: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Jens Jeffry Trinidad, danser og koreograf innen hiphopsjangeren. Han skal juryerer kategorien dans.


Jens Jeffry Trinidad skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien dans.

Mer om Jens Jeffry Trinidad

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

(Utlagt: 20. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023