Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Martin Riedel

NORDFJORDEID: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Martin Riedel, proff som sirkusartist samt sirkuslærer ved Fjordane folkehøgskule. Han skal juryere kategorien sirkus.


Martin Riedel skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien sirkus.

Mer om Martin Riedel

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 22. september 2022, oppdatert 23. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023