Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Ragnhild Hemsing

NORD-AURDAL: Den internasjonalt anerkjente fiolinisten Ragnhild Hemsing skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk. Juryens medlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no nå i søknadsperioden for Drømmestipendet 2023, som varer fram til 15. november.


Ragnhild Hemsing skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Ragnhild Hemsing

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: Kaupo Kikkas

(Utlagt: 12. oktober 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023