Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Sigrun Agøy Engum

OSLO: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Sigrun Agøy Engum, som er kreativ leder i Amnesty Norge og skal delta i drømjuryen.


Sigrun Agøy Engum skal i 2023 delta i Drømmestipendets drømjury.

Mer om Sigrun Agøy Engum

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 5. oktober 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023