Drømmestipendjuryen 2023 presenteres – dagens medlem: Siri Sveen Haaland

OSLO: Drømmestipendjuryen 2023 tar form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur på drommestipendet.no i søknadsperioden, som varer til 15. november 2022. I dag presenteres Siri Sveen Haaland. Hun skal juryere kategorien åpen klasse.


Siri Sveen Haaland skal i 2023 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien åpen klasse.

Mer om Siri Sveen Haaland

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for åpen klasse

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no   Foto: privat

(Utlagt: 21. september 2022)

Veien til søknadsportalen for Drømmestipendet 2023