Drømmestipendjuryen 2019 er fulltallig og klar til innsats

TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2019 er fulltallig og klar til innsats. Juryleder Hallgrim Hansegård har med seg 19 kvinner og 8 menn i juryen som skal vurdere alle de ungdommene som nomineres til Drømmestipendet 2019 og deretter velge ut de 100 som skal få stipend i år.


Her finner du presentasjoner av samtlige jurymedlemmer:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 10. januar 2019)