Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Brit Polden Sande

RAUDSAND: Drømmestipendjuryen 2020 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Brit Polden Sande. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Brit Polden Sande skal i 2020 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien visuell kunst.

Mer om Brit Polden Sande

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for teater

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

  • Ingen presentert så langt

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 5. des. 2019)