Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Frøydis Rui-Rahman

BRØNNØYA: Drømmestipendjuryen 2020 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Frøydis Rui-Rahman. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Frøydis Rui-Rahman skal i 2020 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien teater.

Mer om Frøydis Rui-Rahman

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

  • Ingen presentert så langt

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 8. des. 2019)