Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Kristine Bratlie

LILLESTRØM/NÄSSJÖ: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Kristine Bratlie. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Kristine Bratlie skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien musikk.

Mer om Kristine Bratlie

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no (Utlagt: 28. nov. 2018)  Foto: Privat