Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Lina Taule Fjørtoft

BERGEN: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Lina Taule Fjørtoft. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Lina Taule Fjørtoft skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien teater.

Mer om Lina Taule Fjørtoft

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no (Utlagt: 27. nov. 2018)  Foto: Privat