Jurymedlemmene presenteres – Dagens kvinne: Thea Johannessen

HAMAR: Drømmestipendjuryen 2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Thea Johannessen. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Thea Johannessen skal i 2019 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien skapende skriving.

Mer om Thea Johannessen

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Ingen presentert ennå.

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

Ingen presentert ennå.

Drømjuryen

Ingen presentert ennå.

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no (Utlagt: 26. november 2018)  Foto: Privat