Jurymedlemmene presenteres – Dagens mann: Widar Aspeli

HAMAR: Drømmestipendjuryen 2020 tar form. Samtlige jurymedlemmene presenteres én og én på drommestipendet.no. I dag presenteres Widar Aspeli. Les også om de øvrige jurymedlemmene som er presentert så langt.


Widar Aspeli skal i 2020 delta i Drømmestipendets fagjury for kategorien skapende skriving.

Mer om Widar Aspeli

Disse jurymedlemmene er presentert:

Juryleder

Fagjuryen for dans

Fagjuryen for musikk

Fagjuryen for sirkus

Fagjuryen for skapende skriving

Fagjuryen for teater

Fagjuryen for visuell kunst

Fagjuryen for annet

  • Ingen presentert så langt

Drømjuryen

Tekst: Redaksjonen, drommestipendet.no  Foto: privat

(Utlagt: 9. des. 2019)