Krevende juryeringen er fullført

TRYSIL: Da er juryeringen av Drømmestipendet 2014 fullført, og ett hundre unge kulturutøvere, både enkeltutøvere og grupper, er plukket ut til å få sin bit av alt det positive som fins i en drømmestipendtildeling. På bildet ser vi en av fagjuryene i arbeid: Mattias Lundqvist (f.v.), Bård Hestnes og Otto Graf.

Krevende juryeringen er fullført


De nesten 400 drømmestipendnominertes drømmer og ferdigheter, iver og pågangsmot, er grundig studert av fagjuryer og drømmejury, og en firedel av disse skal 4. juni få litt ekstra heder og 10.000 kroner når de offentliggjøres som drømmestipendmottakere 2014.

Det meldes at de mange jurymedlemmer er både rørt, imponert og oppstemt over å få innsikt i hvor mye herlig ungdom som driver med kultur på så dediktert vis, i lille Norge.

Fram til den store stipendutdelingsdagen i juni venter det mange gode og viktige opplevelser for mange av de nominerte. Det arrangeres blant annet "… de nominerte er …"-forestillinger i flere fylker, og andre nominerte får andre typer hyggelige overraskelser, ment som inspirasjon og motivasjon for å fortsette med friskt mot og stor lyst på sine respektive kulturelle spor.

Tekst og foto: Egil Hofsli      (Utlagt 21. mars 2014)