Drømmestipendet 2023: 470 nominerte presenteres

OSLO: Nå kan 470 unge kunst- og kulturutøvere smile litt ekstra blidt og bredt og stolt konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2023. Her kan du lese om hvem de er, og se og høre hva de gjør, kan og drømmer om som kunst- og kulturutøvere.


De 470 er unge kunst- og kulturutøvere med rikelig av både drømmer, ambisjoner, pågangsmot og talent. Sammen utgjør de det gjeve, gode, flotte selskapet «De drømmestipendnominerte 2023».

Bli kjent med de nominerte til Drømmestipendet 2023

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for de som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de blir valgt som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

De nominerte ungdommene blir utvilsomt sett i sine lokalsamfunn. De blir også synliggjort nasjonalt, og de får viktig anerkjennelse for sin kulturaktivitet.

Juryarbeid i januar – utdelinger i mars–juni

I løpet av januar skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 30 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2023.

Onsdag 1. februar offentliggjøres det på drommestipendet.no hvilke unge kunst- og kulturutøvere som tildeles stipend. Utdelingene finner normalt sted i løpet av i perioden mars–juni. De 50 utdelingene skal også helst innebære at stipendmottakerne gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i kommunen som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

Tekst: Egil Hofsli   Foto: Timon Studler/Unsplash    (Utlagt: 2. januar 2023)