Osloordføreren overrakte drømmestipend til breikdanser og trekkspiller

OSLO: Osloordfører Marianne Borgen hadde denne uka en viktig, ærefull oppgave: Å dele ut to drømmestipend i hovedstaden. Trekkspilleren Mathias Rugsveen (14) og breikdanseren Emanuel Vestrum (15) bukket, jubla og tok blidt imot både penger, diplom, applaus og klapp på skuldrene.


Bildet f.v.: Ordfører Marianne Borgen, stipendmottakerne Emanuel Vestrum og Mathias Rugsveen, Linda Eng Strand fra Norsk Tipping og Olav Kjøk, rektor ved Oslo kulturskole.

De to stipendmottakerne kan du lese mer om og se mer av på drommestipendet.no her:

Mathias Rugsveen – presentasjon og drøm

Emmanuel Vestrum – presentasjon og drøm

Overrekkelsen skjedde på Rommen Scene onsdag 30. mai, i forbindelse med en danseforestilling satt sammen av alle dansekompaniene ved Oslo kulturskole. I tillegg til ordfører Marianne Borgen, deltok … og Kari Pahle, nestleder i Norsk kulturskoleråd region øst, og Olav Kjøk, rektor ved Oslo kulturskole, ved overrekkelsen.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de to samarbeidspartnerne å synliggjøre det gode arbeidet lands kommuner gjør for barn og unge. Drømmestipendet jubilerer i år – ordningen fyller 15 år. Og stipendbeløpet har i år økt fra 10 000 til 15 000 kroner, slik at det totalt utdeles 1,5 millioner kroner til 100 unge kulturutøvere.

Årets drømmestipend utdeles i mai og juni. I slutten av juni publiseres en fullstendig liste over årets stipendmottakere. Grunnen til at det ikke skjer tidligere, er at i flere kommuner ønsker en å ha en «hemmelighets-/overraskelsesfaktor» knytta til utdelingene.

Tekst: Egil Hofsli  Foto: Rut Jorunn Rønning (Utlagt: 30. mai 2018)