Superdag for drømmestipendnominerte

TRONDHEIM: Nå registreres det drømmestipendnominerte i stor stil på her på drommestipendet.no. Ikke alle nominerte vil få stipend, men det fins også andre fine opplevelser knytta til en nominasjon. Som en Superonsdag med Trondheim Symfoniorkester.

Superdag for drømmestipendnominerte


I 2012 samarbeidet Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag med Trondheim Symfoniorkester om mestermøter i forbindelse med utdelingen av Drømmestipendet. Flere av ungdommene som var nominert til Drømmestipendet i Sør-Trøndelag fikk oppleve en dag med TSOs musikere gjennom å delta som observatører på prøver med orkesteret, og på en påfølgende konsert.

I mai 2014 tok TSO og Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag dette samarbeidet videre til en «Superlørdag med TSO», og denne sesongen til en «Superonsdag med TSO» i Olavshallen.

Målsettingen er den samme: en synliggjøring av talentfull ungdom i Sør-Trøndelag i aldersgruppa under 20 år som er i startgropa, dvs. før de begynner på høyere musikkutdanning.

Ungdommene deltar på konserten enten som tuttimusikere, dvs. som musikere i orkesteret, i mindre ensembler eller som solister. Forberedelsene til, og selve konserten, er med på å gi disse ungdommene en dytt og inspirasjon på veien videre.

Torodd Wigum vil dirigere orkesteret på Superonsdagen.

Program kunngjøres på tso.no når det er klart.

Tekst: Egil Hofsli      Foto: olavshallen.no      (Utlagt: 24. februar 2015)