Viktige nominasjonsdatoer for Drømmestipendet 2013

Fredag 25. januar og fredag 1. mars. Viktige datoer for nomineringen av kandidater til Drømmestipendet 2013 er nå klare.

Viktige nominasjonsdatoer for Drømmestipendet 2013


  • Fredag 25. januar åpner registreringen av drømmestipendkandidater for 2013
  • Fredag 1. mars 2013 er siste frist for å nominere kandidater til Drømmestipendet 2013

Det er kulturskolerektorer/-ledere i alle norske kommuner som nominerer. Ønsker du å bli nominert, eller kjenner du til en god drømmestipendkandidat, så er det altså kulturskolens leder som skal tipses/kontaktes.

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner – til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de to samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.Stipendutdelernes håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

– Det vil også neste år være mulig å nominere inntil seks kandidater til Drømmestipend innen ulike uttrykk, men først og fremst er det viktig at alle benytter muligheten drømmestipendnominasjon gir til å sette fokus på minst en god representant for barn og unges kulturaktiviteter i egen kommune, sier prosjektleder Åste Selnæs Domaas.

Også i 2013 vil det være mulig å gi de drømmestipendnominerte oppmerksomhet – uavhengig av nasjonalt stipend – gjennom egne regionale arrangement.

Tekst: Egil Hofsli (Utlagt: 19. desember 2012)